- Cách tìm kiếm phim trên Google: "Tên phim + dongphim"

Đang tải player

Màn tra khảo của Batman vs Joker

05/10/2019 - 10:00 · 2.34 K

Batman đã chi ra chút thời gian để nghe những câu nói triết lý từ tên này mà cũng hay tên này là tên đầu tiên làm cho Batman đau đầu nhất và cũng là tên duy nhất làm Batman bị ám ảnh với hắn , ghét hắn từ khi chưa gặp nhau lần nào.

related_movie

Joker Fanmake

Bình luận