Nửa Đời Về Sau

22/07/2020 - 22:40 · 4.17 K
Tất cả tập

bộ phim truyền hình đầu tiên của Ricky Gervais kể từ khi Derek thấy anh đóng vai một người góa vợ đau buồn, thề sẽ làm và nói bất cứ điều gì anh thích trong suốt quãng đời còn lại. Nó cũng sẽ đóng vai chính David Bradley và Penelope Wilton (Tu viện Dftimeon) của Game of Thrones.

Ngày công chiếu : 24/04/2019
Số tập : 6
Độ dài : Chưa xác định

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

DÀNH CHO BẠN

Báo lỗi