Ludo: Bốn câu chuyện

15/11/2020 - 12:46 · 1.47 K
Tất cả tập

Từ sự tái xuất hiện của băng sex cho đến vali tiền phi nghĩa, bốn câu chuyện rất khác nhau lại chồng chéo bởi ý muốn của số phận, sự tình cờ, và một tên tội phạm lập dị.

Ngày công chiếu : 12/11/2020
Số tập : 1
Độ dài : 149 phút

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Review phim hay