Vạn Quốc Chí

22/01/2020 - 06:04 · 7.37 K
Tất cả tập

Vạn Quốc Chí(Wings of The World ):Đây là thời đại hàng hải phát triển mạnh, con người bắt đầu tìm tòi và khai thác Địa Cầu trên mọi lĩnh vực. Từ đó bắt đầu tiếp cận với những kiến thức mới như Trái Đất hình cầu, Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời,... là cuộc đấu tranh giữa tín ngưỡng và chân lý. "Vạn Quốc chí" là tên một quyển sách, đề ra sự đa dạng của vũ trụ. Một quyển sách sẽ mở ra một thế giới mới, một thế giới mà Thần cũng không thể ngăn cản.

Ngày công chiếu : 23/09/2019
Số tập : 20
Độ dài : 20 phút

Bình luận

Có thể bạn quan tâm