Wesley Snipes

Họ và tên : Wesley Snipes
Ngày sinh : 31/07/1962
Quốc gia : Hoa Kỳ
Tiểu sử

Snipes được sinh ra ở Orlando, Florida , con trai của Marian (nhũ danh Long), trợ lý của giáo viên và Wesley Rudolph Snipes, một kỹ sư máy bay. Ông lớn lên ở vùng Bronx , New York . Anh theo học trường trung học biểu diễn nghệ thuật Fiorello H. LaGuardia Trường trung học âm nhạc & nghệ thuật và nghệ thuật biểu diễn nhưng đã quay trở lại Florida trước khi anh có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Jones ở Orlando, Snipes trở lại New York và theo học Đại học bang New York tại Mua hàng . Anh ấy cũng học trường Cao đẳng Tây Nam ở Los Angeles ,California.

Có thể bạn quan tâm

DÀNH CHO BẠN

Bình luận