Park Sung-Geun

Họ và tên : Park Sung-Geun
Ngày sinh : 02/05/1971
Quốc gia : Hàn Quốc
Tiểu sử

Tên: Sung Geun
Tên gia đình: Công viên
Tên Quê quán: 박성근
Còn được gọi là: Park Seong Geun;
Quốc tịch: Hàn Quốc
Giới tính: Nam
Sinh ngày 2 tháng 5 năm 1971

Có thể bạn quan tâm

DÀNH CHO BẠN

Bình luận