Bae Hae-Sun

Họ và tên : Bae Hae-Sun
Ngày sinh : 08/05/1974
Quốc gia : Hàn Quốc
Tiểu sử

Sinh: 8 tháng 5, 1974 (45 tuổi), Hàn Quốc
Học vấn: Seoul Girls' High School, Dongmyung Girls' Middle School, Seoul Institute of the Arts
Bae Hae-sun là một diễn viên, được biết đến với Svaha: The Sixth Finger (2019).

Có thể bạn quan tâm

DÀNH CHO BẠN

Bình luận